Topp moderne aktivitetshall på Hitra

Velkommen til Aktivitetshallen

Chip for tilgang til aktivitetshall kan kun kjøpes i kontorets åpningstid.

Mandag – fredag kl. 08:30 – 15:00

Betingelser for utlevering av Chip i Aktivitetshallen!
 1. Varighet på chipen gjelder fra innmeldingsdato og i 12 måneder dersom ikke annet er oppgitt.
 2. Alle må være 16 år for å få utlevert chip med underskrift fra foreldre. Gjelder frem til fylte 18 år.
 3. Chipen koster kr. 100,- (pr. år)
 4. De som har chip forplikter seg til å følge de anvisninger og rette seg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av Aktivitetshallen. Ved mislighold av chipen forbeholder Hitrahallen seg retten til å avslutte forholdet.
 5. De som mottar chipen forplikter seg til å rydde på plass utstyr som brukes og å holde orden etter seg. Det er ikke lov å ta med seg mat eller drikke inn i Aktivitetshallen.
 6. Det tas forbehold om endringer i tilbud og åpningstider, spesielt ved helligdager og sommerferie. Det tas også forbehold om stengning av enkelte aktiviteter og deler av Aktivitetshallen ved kursing og vedlikehold.
 7. Hitrahallen SA fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold i Aktivitetshallen. Dette gjelder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
 8. Når du har din egen chip så bekrefter du at din helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktiviteter i Aktivitetshallen.
 9. Chipen kan ikke overdras eller benyttes av andre enn den er utstedt til. Ved utlån av chip eller åpning av dør til andre som ikke er registrert ved ubetjente åpningstider blir chip eier fratatt retten til å bruke chipen.
 10. Klatrevegg, sikring skal kameratsjekk utføres før klatring. Dette innebærer at det må være minimum 2 personer til stede ved bruk av klatreveggen.
 11. Aktivitetshallen brukes på eget ansvar
 12. De som sist forlater hallen må slukke alle lys før de drar.
 13. Hitrahallen vil være kameraovervåket 24/7 Behandlingsansvarlig er Hitrahallen SA, tlf. 72465237. Ved din signatur godtar du at området er kameraovervåket og opptak blir lagret i 7 dager. Du har rett på innsyn i opptak der personopplysninger om deg er lagret.  

 

 

 

Info aktivitetshall

 • Innendørs skytebane
 • Vektløfting
 • Judo/Kampsport
 • Klatrevegg
 • Hoppegrop
 • Løpebane
 • Scene 10x6m
 • Lyd og lys utstyr
 • Hoppematte
 • Turn
 • Stor trampoline

HITRAHALLEN TAKKER ALLE BIDRAGSYTERE

SPONSORER

HOVEDSPONSORER

MELLOMSPONSORER

LAG OG FORENINGER