Årsmøte i Hitrahallen SA

Årsmøte i Hitrahallen SA

Årsmøte i Hitrahallen SA avholdes

tirsdag 7. mai 2019 klokken 19.00

Møtet avholdes på møterommet i idrettshallen. Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være i styret i hende senest 14. dager før.

Styret ved

Edvard Ulvan