Hitterkveld-AVLYSNING

Hei

Årets Hitterkveld planlagt lørdag 28. mars klokken 18.00-21.00 avlyses pga. den uoversiktlige smittespredningen av Corona-viruset og råd fra Folkehelseinstituttet.

Dette til orientering!