Innføring av årlig betaling på adgangsbrikker i Hitrahallen

Hitrahallen ny 2022

Fra og med 2. februar 2024 vil det innføres årlig betaling for adgangsbrikkene i Hitrahallen. Kr. 100,-

Har du en adgangsbrikke som er kjøpt før 1. desember 2023 vil denne bli stengt fra 2. februar.

Vi vil være tilgjengelig på kontoret mandag – fredag
kl. 08:00 – 15:00 for fornying av adgangsbrikken.

Vi vil også være til stede i bowlingen følgende dager for de som ikke har mulighet til å komme i kontorets åpningstid.

  • Fredag 2. februar kl. 15:00 – 19:00
  • Lørdag 3. februar kl. 12:00 – 15:00
  • Søndag 4. februar kl. 12:00 – 15:00
  • Onsdag 7. februar kl. 15:00 – 18:00

________________________________________________________________________

From 2. February 2024, an annual payment will be introduced for the access chip in Hitrahallen. NOK 100

If you have an access chip that was purchased before
1. December 2023, this will be closed from 2. February.

We will be available in the office Monday – Friday at 08:00 – 15:00 for renewal of the access chip.

We will also be present in the bowling on the following days for those who do not have the opportunity to come during the office’s opening hours.

  • Friday 2 February at 15:00 – 19:00
  • Saturday 3 February at 12:00 – 15:00
  • Sunday 4 February at 12:00 – 15:00
  • Wednesday 7 February at 15:00 – 18:00